कर्णाली दिगो बिकास प्रतिष्ठान, जुम्लाको सिलवन्दी दरभाउ आव्हानको सूचना