कोरोना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रण सम्वन्धी तातोपानी गाउँपालिका जुम्लाको जनहितमा जारी सन्देश