प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकिरण परियोजना, परियोजना कार्यन्वयन इकाई (स्याउ सुपरजोन) जुम्लाको कृषि विकास कार्यक्रमका लागि प्रस्ताब पेश गर्ने सम्पन्धी सूचना