स्याउ सुपरजोन जुम्लाको कृषिजन्य औजार उपकरण खरिदका लागि सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना

नेपाल सकार
कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालय
प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना
परियोजना कार्यान्वयन इकाई जुम्ला
( कार्यक्षेत्र : जुम्ला/कालीकोट)
कृषिजन्य औजार उपकरण खरिदका लागि सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना ।
प्रथम पटक प्रकाशित मिति स् २०७७/०८/१६

प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना अन्तर्गत परियोजना कार्यान्वयन इकाई, जुम्लाको आ।व। २०७७र७८ को स्वीकृत बार्षिक बिकास कार्यक्रम अन्तर्गत कार्यक्रम संचालन गर्न तपसीलका कृषिजन्य सामाग्रीहरु खरीद गरी ५० प्रतिशत अनुदानमा बितरण तथा प्रदर्शन कार्यक्रमको लागि स्याउ खेतीगर्ने कृषक समूहरसहकारीरउद्यमीहरुको मागअनुसार पटक पटक बितरण गर्ने कार्यक्रम भएको हुँदा के कति दरभाउमा उल्लेखित सामाग्रीहरु उपलब्ध गराउन सक्ने होरु इजाजत प्राप्त कृषिजन्य सामाग्री आपूर्ति फर्महरुको लागि यो सूचना पत्रिकामा प्रथम पटक प्रकाशित भएको मितिले १५ दिने सूचना प्रकाशित गरिएको छ । सार्वजनिक खरीद ऐन तथा नियमावलीको परिधि भित्र रहि माग बमोजिमका सामाग्री आपूर्ति गर्न निम्न शर्त पालना गरी म्याद भित्र छुट्टाछुट्टै शिलबन्दी दरभाउपत्र कार्यालय समय भित्र पेश गर्नुहुन सो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।

सामाग्रीहरुको बिवरण

स्याउ चाना काटने मेशिन
सोलार ड्रायर ९चाना सुकाउने मेशिन०
हाते जुसर मेशिन
इलेक्ट्रिक जुसर मेशिन
प्लाष्टिक स्प्रेयर
सिकेचर
फुट स्प्रेयर ९मारुत०
फुट स्प्रेयर ९हाइमेटिक०
फाल्कन डबल धार भएको आरी
स्याउ टिप्ने भर्याङ
इलेक्ट्रिक स्प्रेयर
चार्जर स्प्रेयर
हार्भेष्टिङ्ग पोल
हार्भेष्टिङ्ग ब्याग
प्राङ्गारिकमलरजैविकमलरगडयौलीमल
निलोतुथो
चुन
प्लाष्टिक डोको
सर्भो तेल
क्यारेट
ग्राफ्टिङ नाईफ ९जापानिजरसाधारण०
खाडल खन्ने मेशिन
ज्ष्नज एचभककगचभ एयधभच क्उचबथभच ९क्उभअषष्अबतष्यल सहित०
बिभिन्न साईजको सिलपोलिन प्लाष्टिक

तपसील
१। दरभाउपत्र रु। १००० तिरी ९पछिफिर्ता नहुने गरी० सूचना प्रकाशित भएको मितिले १५ औं दिन सम्म परियोजना कार्यान्वयन इकाई, , जुम्लाबाट प्राप्त गर्न सकिनेछ ।
२। दरभाउपत्र खरीद गर्दा निवेदन साथ आ।व।०७६र७७को आयकर, मू।अ।कर को कर चुक्ता प्रमाणपत्र, फर्मको इजाजतपत्र, मूल्य अभिबृद्धि कार्यालयको प्रमाण–पत्र, नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपी संलग्न राखी पेश गर्नुपर्नेछ ।
३। दरभाउ–पत्र प्रथम पटक प्रकाशित मितिले १५ औं दिनको १२स् ०० बजे सम्म ९२०७७।८।३०० परियोजना कार्यान्वयन इकाईमा दाखिला गर्नुपर्ने छ । यदि उक्त दिन बिदा पर्न गएमा सोको भोलीपल्ट निर्धारित समयमानै परियोजनामा दाखिला गरिसक्नु पर्नेछ । उक्त दरभाउ–पत्र कार्यालय प्रतिनिधि र दरभाउ–पत्रदाता वा निजको प्रतिनिधिको रोहवरमा १५ औं दिनको अपरान्ह २स् ०० बजे परियोजना कार्यान्वयन इकाईमा खोलिनेछ । दरभाउ–पत्रदाता वा निजको प्रतिनिधि उपस्थित नभए पनि दरभाउ–पत्र खोल्न बाधा पर्नेछैन ।
४। दरभाउ–पत्र स्वीकृत गर्ने, नगर्ने सम्पूर्ण अधिकार यस कार्यालयमा निहित रहनेछ ।
५। यस सूचनामा उल्लेख नभएका कुराहरु सार्वजनिक खरीद ऐन–२०६३ तथा सार्वजनिक खरीदनियमावली–२०६५९संसोधन सहित० , प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना दस्तावेज अनुसार हुनेछ ।
६। कृषिजन्य सामाग्रीहरुको न्यूनतम मापदण्ड ९सामाग्रीको श्रोत, कम्पनीको नाम, ट्रेड मार्का, स्पेशिफिकेशन, फोटोआदि० उल्लेख भएको हुनुपर्नेछ ।
७। उक्त सामाग्रीहरु प्राबिधिक दृष्टिकोणबाट गूणस्तरिय हुनुपर्नेछ ।
८। उपरोक्त सामाग्रीहरु प्रचलित बजार दरभाउ भन्दा बढी हुनु हुदैन ।
९। दरभाउ–पत्र फारम भर्दा अंक र अक्षर दुवैमा प्रष्ट लेखेको हुनुपर्नेछ ।
१०। बिस्तृत जानकारीका लागि यस परियोजना कार्यान्वयन इकाईमा कार्यालय समय भित्र सम्पर्क राख्न सकिने छ ।

थप जानकारीको लागि
प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना
परियोजनाकार्यान्वयन इकाई, खलङ्गा, जुम्ला
जोन प्राविधिक इकाई, कालिकोट
फोन नं स् ०८७(५२०६६६

प्रकाशित मिति : २०७७ मङ्सिर १६ गते मङ्गलवार
प्रतिक्रिया दिनुहोस