जुम्ला बहुमुखी क्याम्पस जुम्लामा रिक्त रहेको पदपूर्तिको सूचना