सांग्रिला एशोसियसन, जुम्लाको बोलपत्र आव्हान सम्वन्धी सूचना