जेआर कर्णाली बोडिङ स्कूलको विद्यार्थी भर्ना सम्वन्धी सूचना