कनकासुन्दरी गाउँपालिकाको सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रम हुने सम्वन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना