सरस्वती माध्यामिक विद्यालय कुडारी जुम्लाको अत्यन्त जरुरी सूचना