कोरोना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रण सम्वन्धी चन्दननाथ नगरपालिका स्वास्थ्य शाखा जुम्लाको जनहितमा जारी सन्देश