गुठिचौर गाउँपालिका जुम्लाको उद्यम विकास सहजकर्ता करारमा पदपुर्ति सम्बन्धी सूचना