कनकासुन्दरी गाउँपालिकाको लेखापरीक्षकमा सुचिकृत हुने सम्वन्धी सूचना