घर वहालमा लिने सम्वन्धि कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, जुम्लाको सूचना

                                                                        कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, जुम्ला
                                                                          घर वहालमा लिने सम्वन्धि सूचना
                                                                        (प्रकाशित मिति ः २०७७÷०६÷१३)

कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जुम्लालाई एन् कार्यक्रमका विद्यार्थीहरुको आवाश प्रयोजनार्थ घर वहालमा लिनु पर्ने भएको हुँदा यो सूचना प्रकाशित भएको मितिले ७ दिन अर्थात मिति २०७७÷०६÷१९ गते दिनको मध्यान्ह १२ वजे भित्र तपशिलका शर्तहरु पुरा गरेका प्रस्तावदाताहरुले यस प्रतिष्ठानको प्रधान कार्यालय जुम्लामा रितपूर्वक शिलवन्दी कोटेशनपत्र पेश गर्नु हुन सम्वन्धित सबैलाई सूचित गरिन्छ ।
कोटेशन पत्र खोल्ने स्थान र मिति ः २०७७÷०६÷१९ गते दिनको २ वजे प्रधान कार्यालय जुम्ला ।
तपशिल ः
१) भाडामा दिने घर प्रतिष्ठान देखी १ कि.मि. भित्र हुनु पर्नेछ ।
२) भाडामा दिने घर च्ऋऋ पक्की हुनु पर्नेछ ।
३) कोठाको साईज न्यूनतम १५फिट ह् १५ फिट हुनु पर्नेछ ।
३) आवश्यक कोठाहरु ६ वटा (५ वटा कोठाहरुमा ब्ततबअजभम त्यष्भित ७ द्यबतजचययm र १ वैठक कोठा )
४) प्रस्तावदाताले आफुले भाडामा दिन कवोल गरेको भाडा रकम (वहाल कर सहित) निवेदनमा उल्लेख गर्नु पर्ने छ साथै भवन भएको जग्गाधनी लालपुर्जाको प्रतिलिपि र जग्गा कर तिरेको रसिदको प्रतिलिपि समेत पेश गर्नु पर्ने छ ।
कोटेशनपत्र खोल्ने दिनमा सार्वजनिक विदा पर्न गएमा त्यसको लगतै कार्यालय खुलेको दिन उल्लेखित समयमा नै कोटेशनपत्र दर्ता गर्ने तथा खोल्ने कार्य गरिनेछ । यस सम्वन्धमा अन्य थप जानकारीका लागि कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको शैक्षिक प्रशासनमा सम्पर्क गर्न सकिने छ ।

                                                                                     रजिष्ट्रारको कार्यालय
कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, जुम्ला
फोन नं.ः ०८७–५२०३५५
०१ –५५२५३२२

                                                                                     Website: www.kahs.edu.np

प्रकाशित मिति : २०७७ असोज १२ गते सोमवार
प्रतिक्रिया दिनुहोस