स्याउ महोत्सवमा जाऔँ, जुम्ली स्याउको प्रवद्र्धन गरौँ