पातारासी गाउँपालिका जुम्लाको शिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वान गरिएको सूचना 

पातारासी गाउँपालिका

गाउँकार्यपालिकाको कार्यालय

डिल्लीचौर लासी जुम्ला,

कर्णाली प्रदेश, नेपाल

शिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वान गरिएको सूचना 

प्रथम पटक प्रकाशित मिति २०७७÷०९÷२१

पातारासी गाउँपालिकाको स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रम तथा पालिकाको सार्वजानिक खरिद नियमावली २०७७ को परिच्छेद ७ को नियम ९४ एवंम गाउँकार्यपालिकाको मिति २०७७÷०९÷०९ को निर्णय बमोजिम गाउँपालिकाको प्रशासनिक एवंम व्यवसायीक भवन निर्माण प्रयोजनका लागि तपशिल बमोजिमका जगाा बिक्री गर्ने ईच्छुक व्यक्ति, समुह, फर्म, संघसंस्थाहरुले सूचना प्रथम पटक प्रकाशित भएको मितिले ३५ दिन भित्र शिलबन्दी दरभाउ पत्र पेश गर्न हुन यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।

तपशिल

१, जग्गा उर्थु, पेर सडक खण्ड अन्तरर्गत लासी सहकारीकाको संकलन केन्द्र भवन देखी पूर्व लाम्री गाउँ र डिल्लीचौर जाने दोबाटो देखि पश्चिम मुल सडकसंगै जोडिएको हुनुपर्ने छ ।

२, जग्गा एक्लै वा धेरै जनाको भएपनि एक आपसमा जोडिएको र कम्तीमा पाँच हजार वर्गमिटर हुनुपर्ने छ । र जग्गाा एकै पटक नामसारी गर्न मन्जुरी गर्न भएको हुनु पर्ने छ ।

३, जगा उर्थु पेर मुल सडक संगै जोडिएको मोहोडा कम्तीमा १० मिटर हुनुपर्ने छ ।

४, आफुले बिक्री गर्न चाहेको दर रेट प्रतिवर्ग मिटर उल्लेख गरेको हुनु पर्ने छ ।

५, शिलबन्दी दरभाउ पत्र गाउँपालिकाबाट प्राप्त गरी आबश्यक विवरण भरी तोकिएको म्याद भित्र पेश गर्नुपर्ने छ ।

६, रित नपुगेको र म्याद नाघी आएका दरभाउ पत्र उपर कारबाहि हुने छैन् ।

टेक बहादुर बुढ्थापा

प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत

प्रकाशित मिति : २०७७ पुष २२ गते बुधवार
प्रतिक्रिया दिनुहोस